Ceník kominických služeb

Vzhledem k velkému množství různých ceníků od cen za služby až po ceny jednotlivých komponent komínových systémů jsem ceníky rozdělily do jednotlivých sekcí podle druhu prací či produktů.

Čištění spalinové cesty – na pevná paliva celoroční provoz
Druhá spalinová cesta jednoho provozovatele
600 Kč

400 Kč

Čištění spalinové cesty – na pevná paliva sezónní provoz 500 Kč
Čištění spalinové cesty – na kapalná paliva 500 Kč
Čištění spalinové cesty – na plynná paliva, spotřebič „B“
Druhá spalinová cesta jednoho provozovatele
500 Kč
400 Kč
Čištění spalinové cesty – na plynná paliva, spotřebič „C“ TURBO cena dohodou
Čištění spalinové cesty – na plynná paliva, spotřebič „C“ KONDENZAČNÍ cena dohodou

Doprava

Praha – paušální cena při trase 200 Kč / hod
Mimo Prahu 10 Kč / 1 km

Uvedené ceny jsou smluvní. Ceny jsou bez DPH.

Kontrola inspekční kamerou se záznamem

Kontrola spalinové cesty inspekční kamerou se záznamem do 18m 1 000 Kč / jedna spalinová cesta
Kontrola kanalizace inspekční kamerou se záznamem do 100mm do 20m 1 000 Kč / jedna kanalizace

Pro záznam spalinové cesty bude použita inspekční kamera WOHLER 340 a pro kontrolu kanalizace ROTHENBERGER. Samotný záznam bude předán přes www.uschovna.cz

 

Doprava

Praha – paušální cena při trase 200 Kč / hod
Mimo Prahu 10 Kč / 1 km

Uvedené ceny jsou smluvní. Ceny jsou bez DPH.

Cena revize spalinové cesty

Revize spalinové cesty dle NV č. 91/2010 Sb. 1 500 Kč

Doprava

Praha – paušální cena při trase 200 Kč / hod
Mimo Prahu 10 Kč / 1 km

Uvedené ceny jsou smluvní. Ceny jsou bez DPH.

 

Kdy je potřeba revize komínu

  • před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komína,
  • při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
  • před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
  • po komínovém požáru,
  • při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

 

Co je potřeba zajistit pro vystavení revize

Pro kladnou revizi, například pro kolaudaci, je nutné od majitele stavby zajistit tyto dokumenty:

  • Typ a označení výrobku (komínu) nejdůležitější u nového systémového komínu
  • CE prohlášení o shodě
  • Projekt a jeho dodržení – technologický postup
  • Jméno stavaře (stavební firmy), která komín stavěla

Cena vymazávání komínů

Oprava 10m komínu – technologií vymazávání.Cena je pouze orientační. Přesná cena bude stanovena na základě obhlídky, která je v případě realizace zcela zdarma. 22 000 Kč
Fyzická obhlídka na místě – cena bude v případě realizace odečtena od celkové ceny. Cena je bez dopravného 1 000 Kč

Doprava

Praha – paušální cena při trase 200 Kč / hod
Mimo Prahu 10 Kč / 1 km

Uvedené ceny jsou smluvní. Ceny jsou bez DPH.

Singel Block G0

Název produktu Doporučená cena bez DPH
Komínová tvárnice G0 ø15 (39cmx39cm)

Komínová tvárnice G0 ø18 (48cmx48cm)

Komínová tvárnice G0 ø20 (48cmx48cm)

460 CZK

560 CZK

560 CZK

Blok s vybíracími dvířky G0 ø15

Blok s vybíracími dvířky G0 ø18

Blok s vybíracími dvířky G0 ø20

1 990 CZK

2 090 CZK

2 090 CZK

Usazovací blok na blok s dvířky G0 ø15

Usazovací blok na blok s dvířky G0 ø18

Usazovací blok na blok s dvířky G0 ø20

580 CZK

680 CZK

680 CZK

Krakorcová deska ø15

Krakorcová deska ø18+20

1 100 CZK

1 135 CZK

Adapter blok pro krakorcovou desku ø15

Adapter blok pro krakorcovou desku ø18

Adapter blok pro krakorcovou desku ø20

245 CZK

245 CZK

245 CZK

Vrchní krycí deska ø15, polybeton

Vrchní krycí deska ø18, polybeton

Vrchní krycí deska ø20, polybeton

Krycí deska pro obezdívku ø15, polybeton

Krycí deska pro obezdívku ø18, polybeton

Krycí deska pro obezdívku ø20, polybeton

810 CZK

1 040 CZK

1 040 CZK

1 305 CZK

1 635 CZK

1 635 CZK

Lepidlo Scancore lim 570 CZK

Single block G2

Název produktu

Doporučená cena bez DPH

Komínová tvárnice G2 ø15 (36cmx36cm)

Komínová tvárnice G2 ø18 (39cmx39cm)

Komínová tvárnice G2 ø20 (41cmx41cm)

395 CZK

495 CZK

495 CZK

Blok s vybíracími dvířky G2 ø15

Blok s vybíracími dvířky G2 ø18

Blok s vybíracími dvířky G2 ø20

1 890 CZK

1 990 CZK

1 990 CZK

Usazovací blok G2 ø15

Usazovací blok G2 ø18

Usazovací blok G2 ø20

485 CZK

590 CZK

590 CZK

Krakorcová deska pro obezdívku ø15

Krakorcová deska pro obezdívku ø18+20

1 100 CZK

1 200 CZK

Adapter blok pro krakorcovou desku ø15

Adapter blok pro krakorcovou desku ø18

Adapter blok pro krakorcovou desku ø20

245 CZK

255 CZK

255 CZK

Vrchní krycí deska ø15, polybeton

Vrchní krycí deska ø18, polybeton

Vrchní krycí deska ø20, polybeton

Krycí deska pro obezdívku ø15, polybeton

Krycí deska pro obezdívku ø18, polybeton

Krycí deska pro obezdívku ø20, polybeton

810 CZK

1 040 CZK

1 040 CZK

1 305 CZK

1 635 CZK

1 635 CZK

Lepidlo Scancore lim 570 CZK

Uvedené ceny jsou smluvní. Ceny jsou bez DPH.

Poradenství

Hodinová sazba kominíka – technikaúčtováno dle skutečnosti 500 Kč / hod

Doprava

Praha – paušální cena při trase 200 Kč / hod
Mimo Prahu 10 Kč / 1 km

Uvedené ceny jsou smluvní. Ceny jsou bez DPH.

© 2016 Ing. Zdeněk Hradecký - www.kominy-scancore.cz