Co to vůbec je čištění komínu

mikes-mobile-cleaning-chimney-cleaning

Čištění komínu je technologický postup, při kterém dochází k mechanickému odstranění všech nežádoucích nečistot, které vznikají při spalování. K čištění komínů patří i čištění všech zařízení, která jsou nainstalována na spalinové cestě (lapače jisker, komínové hlavice, regulátory tahu a další zařízení). Dále se při čistění komínů vybírají pevné znečišťující části nahromaděné v komínovém průduchu a kondenzáty ze spalinových cest.
Součástí čištění komínů je také „zpráva o čištění spalinové cesty“, která je vystavena po provedení prací. Tato zpráva musí obsahovat mimo jiné i veškeré nedostatky, které byly v průběhu čištění komínu zjištěny kominíkem, který práci vykonával.

Technická pravidla o čištění komínů?

Čištění komínů a kouřovodů (spalinové cesty) se provádí v souladu s nařízením vlády č.91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv. Čištění komínů a kouřovodů provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.

Co z toho pro nás plyne? Jednoduše řečeno, musíme si nechat pravidelně čistit a kontrolovat komín profesionálním kominíkem, abychom jej mohli bezpečně používat.

24489-561028-1__a3

Jak často se musí komín čistit?

Jak často komín čistit nám zase udává nařízení vlády č.91/2010 Sb. Kolikrát ročně komín nechat vyčistit záleží především na typu palivového spotřebiče (kamna, kotel, krb), typu paliva a také zdali je spotřebič používán celoročně či sezóně. Pro jednoduchost a přehlednost jme pro Vás připravili tuto tabulku, která názorně ukazuje kolikrát nechat komín vyčistit.

vystrizek

Proč se musí komíny čistit?

Pokud pomineme veškerá nařízení vlády, tak komíny čistíme zejména kvůli bezpečnosti osob a také kvůli možným hmotným škodám na majetku. Musíme si uvědomit, že v případě požáru, který vznikne na spalinové cestě, nám pojišťovna neuhradí ani korunu, pokud neprokážeme písemně, že byly pravidelně prováděny kontroly a čištění komínu a že na komín byla vystavena požadovaná revize.

cistici_ruzice

Proč si objednat čištění komínů právě od nás?

  • V oboru čištění komínů máme mnoholeté zkušenosti
  • Všichni naši technici mají požadovanou kvalifikaci
  • Naši kominíci se pravidelně vzdělávají a školí v oboru
  • Námi vykonaná práce je kvalitní, rychlá a za rozumnou cenu

 

Neváhejte a objednávejte i Vy čištění komínu u profesionálů. Objednávky nám můžete volat na tel: 723 388 372, nebo nám je pošlete e-mailem a nebo využijte našeho objednávkového formuláře.

© 2016 Ing. Zdeněk Hradecký - www.kominy-scancore.cz